Córdoba del trópico (Fragmento de un libro inédito) (Cántico, 2ª época, nº 13, 1957)